ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

สินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก

ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารทะเลกระป๋อง เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง ข้าว ผักกระป๋องและแปรรูป เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่งบ้านของชำร่วย เป็นต้น


ธุรกิจที่ได้รับความสนใจ

เช่น ภัตตาคาร ธุรกิจสปา นวดแผนโบราณ เสริมสวย และการทำเล็บ