กฎระเบียบที่ควรรู้


การเงินและการธนาคาร

เดนมาร์กไม่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมเงินตราต่างประเทศ โดยการโอนเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนเข้าหรือออกจากเดนมาร์กกระทำได้อย่างเสรี