หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ


หน่วยงานราชการไทย


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
       

Norgesmindevej 18, Hellerup 2900 DENMARK

+45 3962 5010
+45 3962 5059
info@thaiembassy.dk


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงสต็อกโฮล์ม

Drottninggatan 33, BV 111 51 Stockholm, SWEDEN

+46 8700 5690
+46 8700 5699
info@tourismthailand.se


สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Chaussee de Waterloo 876, 1000 Brussels, BELGIUM

+ 322 660 6069
+ 322 672 6437
agrithai@agrithai.be


สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป

30 Queen's Gate, London SW7 5JB

+020 7589 7266
+020 7589 2624

สำนักงานการบินไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน

Raadhuspladsen 16, 1550 Copenhagen V DENMARK

+45 3375 0100
+45 3375 0180
www.thaiairways.dk

thai-customs@skynet.be

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
      

76 Hellerupvej, Hellerup 2900 DENMARK

+45 3962 6999
+45 3962 6099
dep@thaicom.dk , ttccopenhagen@depthai.co.th


สำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงสต็อกโฮล์ม

Stureplan 4C, 4th Floor, 114 35 Stockholm, SWEDEN

+46 8463 1158
+46 8463 1160
stockholm@boi.go.th


สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์

Boulevard du Souverain 412, 1150 Brussel, BELGIUM

+322 675 0797
+322 662 0858
info@thaiscience.eu


สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์

Chaussee de Waterloo 876, 1000 Brussels, BELGIUM

+ 322 660 6069
+ 322 672 6437