หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ


หน่วยงานภาครัฐของเดนมาร์ก


Danish Trade Council

Trade Section Asiatisk Plads 2 DK-1448 COPENHAGEN K Denmark

+45 3392 0000
+45 3254 0533
um@um.dk, de2@um.dk
www.eksportraadet.dk


Invest in Denmark

Ministry of Foreign Affairs 2, Asiatisk Plads DK-1447 Copenhagen K, Denmark

+45 3392 1116
+45 3392 0717
info@investindk.com
www.investindk.dk


Ministry of Business and Growth

Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 Copenhagen K, Denmark

+45 3392 3350
+45 3392 3350
evm@evm.dk
www.evm.dk/english


Ministry of Science, Technology and Innovation

Bredgade 40 DK-1260 Copenhagen K, Denmark

+45 3544 6200
+45 3544 6201
dasti@dasti.dk
http://ufm.dk/en/the-minister-and-the-ministry/organisation/the-danish-agency-for-science-technology-and-innovation


Danish Ministry of Climate, Energy and Building

Stormgade 2-6 DK-1470 København K, Denmark

+45 3392 2800
+45 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk/en


Ministry of Employment

Ved Stranden 8 1061 København K, Denmark

+45 7220 5000
+45 3312 1378
bm@bm.dk
http://uk.bm.dk


Statistics Denmark

Sejrøgade 11 DK-2100 Copenhagen, Denmark

+45 3917 3917
dst@dst.dk
www.dst.dk/en/kontakt.aspx