กฎระเบียบ

ผลการลงประชามติเรื่องการจดสิทธิบัตรรวม ในเดนมาร์ก

ผลการลงประชามติเรื่องการจดสิทธิบัตรรวม ในเดนมาร์ก ชาวเดนมาร์กกว่าร้อยละ 60 ได้ลงประชามติเลือกให้มีการจดสิทธิบัตรรวมใน EU ซึ่งสร้างความยินดีให้กับ สภาอุตสาหกรรมของเดนมาร์กเป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่าการจดสิทธิบัตรรวม ใน EU ดีสำหรับภาคเอกชนเดนมาร์ก โดยจะคุ้มครองทรัพย์สินทางความคิดและนวัตกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเห็นว่าการจดสิทธิบัตรรวมใน EU นั้นมีราคาถูก รวดเร็วและสะดวกกว่าการจดสิทธิบัตรแยกในแต่ละประเทศ

ที่มา: http://www.dr.dk/Nyheder/Andre_sprog/English/2014/05/27/133356.htm

13/06/2014กลับหน้าหลัก