ข่าวเด่น

เดนมาร์กเปิดสถาบันวิจัยเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เดนมาร์กเปิดสถาบันวิจัยเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 Danish Technological Institute (DTI) ได้เปิดตัวสถาบันวิจัยเนื้อสัตว์ของเดนมาร์ก(Danish Meat Research Institute: DMRI) อย่างเป็นทางการ นับเป็นสถาบันวิจัยเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารและแหล่งกำเนิดของสัตว์ มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย สนับสนุนให้มีการเพิ่มคุณภาพของเนื้อสัตว์และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ อาทิ การทำให้สัตว์มีความเครียดลดลง นอกจากนี้ สถาบันดังกล่าวยังได้พัฒนาระบบ VisStik ซึ่งเป็นระบบที่ตรวจสอบว่าสุกรทุกตัวได้เสียชีวิตลงก่อนที่จะถูกนำไปต้ม เป็นต้น

ท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://cphpost.dk/news/new-article.10950.html

24/09/2014กลับหน้าหลัก