ข่าวเด่น

เดนมาร์กเป็นประเทศที่เหมาะแก่การประกอบธุรกิจที่สุดในยุโรป

รายงานล่าสุดของธนาคารโลกเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ระบุว่า เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีเงื่อนไขเอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากที่สุดในยุโรป และเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากสิงคโปร์ นิวซีแลนด์และฮ่องกง รายงานยกตัวอย่างมาตรการสำคัญที่รัฐบาลเดนมาร์กทำให้การเริ่มต้นธุรกิจง่ายขึ้น ได้แก่ การลดการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ (minimum capital requirement) จาก 80,000 โครนเดนมาร์ก (ประมาณ 440,000 บาท) เป็น 50,000 โครนเดนมาร์ก (ประมาณ 275,000 บาท) 


03/11/2014กลับหน้าหลัก