ข่าวเด่น

ดัชนีความรุ่งเรืองประจำปี 2014

สถาบัน Legatum ของอังกฤษได้เปิดเผยว่า เดนมาร์กได้คะแนนดัชนีความรุ่งเรืองของชาติประจำปี 2014 อยู่ในอันดับ 4 ของโลกรองจาก นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ โดยสถาบันได้เปรียบเทียบข้อมูลจาก 142 ประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ การศึกษา สุขภาพ เสรีภาพของบุคคล ความปลอดภัย การรักษา ความปลอดภัย เศรษฐกิจ การประกอบการและโอกาสในการทำธุรกิจ รัฐบาล และต้นทุนทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ เดนมาร์กได้รับคะแนนด้านการประกอบการและโอกาสในการทำธุรกิจเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสวีเดน

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://media.prosperity.com/2014/pdf/publications/PI2014Brochure_WEB.pdf

06/11/2014กลับหน้าหลัก