เกาะติดข่าว

เกาะติดข่าว

โรงไฟฟ้าของเดนมาร์กเลิกใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
โรงไฟฟ้าในเดนมาร์กได้เปลี่ยนมาใช้เศษไม้และลังไม้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ถ่านหินเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ล่าสุด โรงไฟฟ้า Studstrupværket ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองออร์ฮูสและเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเดนมาร์กที่เริ่มเปิดใช้ไปเมื่อ 2 ปีที่แล้วไ...

เดนมาร์กเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจที่สุดในยุโรปและเป็นอันดับ 3 ของโลก
นับเป็นปีที่ 6 ที่เดนมาร์กได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจที่สุดในยุโรป

ธนาคารโลกได้จัดทำรายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี 2560 (Doing Business 2017) ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ คว...

การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเดนมาร์กจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8 ในปี ค.ศ. 2025
...

เดนมาร์กเป็นประเทศที่เป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัลมากที่สุดใน EU
...

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ของอียูจะมีผลต่อผู้ประกอบการไทยอย่างไร
จากบทความ EU Watch โดยทีมงาน Thaieurope.net ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559...

เดนมาร์กเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการประกอบธุรกิจแห่งปี ค.ศ. 2015

(photo: iStock)
...

กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) เข้าซื้ออาคารห้างสรรพสินค้า Illum
กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group)  เข้าซื้ออาคารห้าง Illum ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางย่านการค้าของกรุงโคเปนเฮเกน ...

ดัชนีความรุ่งเรืองประจำปี 2014
สถาบัน Legatum ของอังกฤษได้เปิดเผยว่า เดนมาร์กได้คะแนนดัชนีความรุ่งเรืองของชาติประจำปี 2014 อยู่ในอันดับ 4 ของโลกรองจาก นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ โดยสถาบันได้เปรียบเทียบข้อมูลจาก 142ประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ...

เดนมาร์กเป็นประเทศที่เหมาะแก่การประกอบธุรกิจที่สุดในยุโรป
รายงานล่าสุดของธนาคารโลกเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ระบุว่า เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีเงื่อนไขเอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากที่สุดในยุโรป และเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากสิงคโปร์ นิวซีแลนด์และฮ่องกง


...

เดนมาร์กเปิดสถาบันวิจัยเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Danish Technological Institute (DTI) ได้เปิดตัวสถาบันวิจัยเนื้อสัตว์ของเดนมาร์ก(Danish Meat Research Institute: DMRI) อย่างเป็นทางการ นับเป็นสถาบันวิจัยเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ...


Pages: 1 2 Next