สาระน่ารู้

อุตสาหกรรมจักรยานในยุโรป - ช่องทางเศรษฐกิจสีเขียว

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับจักรยานในสหภาพยุโรปมีการเติบโต อย่างรวดเร็ว จำนวนรถจักรยานที่จำหน่ายในสหภาพยุโรประหว่างปี ค.ศ. 2012-2013 มีมากกว่าจำนวนรถยนต์ และเป็นที่น่าสนใจที่พบแนวโน้มดังกล่าวใน 23 ประเทศจาก 28 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

เช่น สหราชอาณาจักรมีการขายรถจักรยานมากกว่า 3 ล้านคัน ในขณะที่มี การขายรถยนต์เพียง 2 ล้านคัน ในอิตาลีนับเป็นครั้งแรกที่รถจักรยานขายได้มากกว่ารถยนต์ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง หรือแม้แต่ในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และสเปนก็ตาม (รูปที่ 1) ทั้งนี้ ในประเทศลิทัวเนีย กรีซ โรมาเนีย สโลวีเนีย และฮังการี มีความแตกต่างระหว่างจำนวนรถจักรยานและรถยนต์ที่สูงเป็นพิเศษ

ปริมาณการขายรถจักรยาน และรถยนต์ ที่สูงที่สุด 5 อันดับในสหภาพยุโรป

รูปที่ 1

ปริมาณการขายรถจักรยาน และรถยนต์ ที่สูงที่สุด 5 อันดับในสหภาพยุโรป
ที่มา – ACEA (European Automobile Manufacturers' Association), COLIPED (Confederation of the European Bicycle Industries)

ประเทศในกลุ่ม EU ที่จักรยานขายดีกว่ารถยนต์มากที่สุด

รูปที่ 2

ประเทศในกลุ่ม EU ที่จักรยานขายดีกว่ารถยนต์มากที่สุด
ที่มา - ACEA, COLIPED


อ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

อุตสาหกรรมจักรยานในยุโรป - ช่องทางเศรษฐกิจสีเขียว โดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

27/08/2015กลับหน้าหลัก