เกร็ดการทำธุรกิจ


วัฒนธรรมทางธุรกิจ

วัฒนธรรมทางธุรกิจของเดนมาร์ก

เดนมาร์กมีประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมที่ยาวนาน มีความมั่นคงในการเมืองและเศรษฐกิจ แม้จะไม่มีวัตถุดิบในประเทศของตน หรือยังไม่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ตาม ประชากรเดนมาร์กมีความภาคภูมิใจในประเทศ และในระบบของตน มีความพยายามที่จะปกป้องภาษาและมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งทำให้เดนมาร์กลังเลใจในการเข้าร่วมสหภาพยุโรปอย่างเต็มกำลัง เช่น การงดเว้นจากการเข้าร่วม ยูโรโซน (Euro Zone)

ในปัจจุบันสังคมเดนมาร์กขึ้นอยู่กับการผสมผสานนโยบายรัฐบาลผสม ประชากรเดนมาร์กมักจะถูกเรียกว่า นอร์ดิกละติน (Nordic Latin) เนื่องจากพื้นฐานนิสัยที่เป็นมิตร และง่ายต่อการสื่อสารโดยธรรมชาติ อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมันนี ภาษานอรดิก อื่นๆ


วัฒนธรรมการทำงาน

โดยทั่วไปแรงงานเดนมาร์กแสดงความสนใจกระตือรือร้นต่อการทำงาน ลูกจ้างทั่วไปถือว่ามีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่น แต่ในเวลาเดียวกันก็รู้จักที่จะถ่อมเนื้อถ่อมตัว มักไม่แสดงพฤติกรรมโอ้อวดของความสำเร็จของพวกเขา ประชากรเดนมาร์กมีความภาคภูมิใจของระบบการศึกษา และมองว่าการพัฒนาความสามารถเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นสถานประกอบการส่วนใหญ่บางแห่งมีให้สิทธิ์แก่ลูกจ้าง หรือพนักงานเพื่อดำเนินการศึกษาต่อ มีความเสมอภาคระหว่างชาย- หญิง มีการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน และมีมาตรฐานระดับสูงในคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการค้าระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันระดับโลก โดยทั่วไป ธุรกิจในประเทศเดนมาร์กเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (08:30 น. ถึง 17:00 น. )

ข้อแนะนำ : เนื่องจากชาวเดนมาร์กส่วนใหญ่มักจะมีวันหยุดพักผ่อนยาวในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนสิงหาคม (วันหยุดภาคฤดูร้อน) จึงไม่เหมาะที่จะกำหนดเวลาการประชุมทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ และระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม ถึง 5 มกราคม (หยุดวันคริสมาสและวันปีใหม่) หรือสัปดาห์อีสเตอร์ (Easter Weekend)


โครงสร้างธุรกิจ

สถานที่ประกอบการในเดนมาร์กส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นโครงสร้างที่เสมอภาค (Horizontal) และเปิดรับการสนทนา ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ทำให้การตัดสินใจนั้นผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก โดยทั่วไปการทำงานในเดนมาร์กไม่พึ่งพาการมีมติ หรือการตัดสินใจแบบเด็ดขาด ซึ่งผู้บริหารระดับสูง (Senior Manager) มักจะรับหน้าที่ตัดสินใจในกรณีต่างๆ ผู้จัดการมักจะส่งเสริมให้สมาชิกในทีมมีการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาทางเลือกที่ที่สุดสำหรับองค์กร ถึงแม้ในบางครั้งพวกเขาอาจจำเป็นที่จะต้องมอบอำนาจแก่ฝ่ายที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าก็ตาม การแต่งตั้งเป็นระบบรางวัลสำหรับความสามารถในสาขาเฉพาะที่พึ่งพาความสามารถ และความขยันเป็นส่วนใหญ่ สำหรับความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้นเป็นที่อับดับสอง

วัฒนธรรมการทำงานมุ่งเน้นความร่วมมือ และสภาพแวดล้อมการทำงานแบบสังคมที่เปิดกว้างและเป็นกันเอง ความร่วมมือและความสำเร็จของงานกลุ่มจะได้รับคุณค่ากว่าความสำเร็จของแต่ละบุคคล ดังที่กล่าว ชาวเดนมาร์กเป็นผู้เล่นในทีมที่ดี และชอบการทำงานโดยไม่มีกฎระเบียบที่เข้มงวด พวกเขารู้จักที่จะเคารพและยอมรับบทบาทและความรับผิดชอบในระดับหน้าที่ที่แตกต่างกัน


การประชุมทางธุรกิจและการเจรจาต่อรอง

การประชุมทางธุรกิจโดยทั่วไปเริ่มต้นที่การจับมือกันสั้น ๆ และทักทายตามชื่อและนามสกุลของพวกเขา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร การประชุมเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ในระยะแรก ชาวเดนมาร์กอาจแสดงความระมัดระวังสูง และดำเนินการช้า

อย่างไรก็ดี ความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่ที่คาดหวังระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจเมื่อได้รับความไว้วางใจในขั้นพื้นฐานแล้ว ชาวเดนมาร์กมีความพิถีพิถันในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอเป็นที่สัญญา ลายลักษณ์อักษร และถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ข้อเสนอควรจะมีข้อมูลหลักฐานในรูปแบบการเขียนที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาสำหรับการตรวจสอบ การนำเสนอผลงานควรจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและจัดในรูปแบบมาตราฐานสากล ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวสำหรับการประชุมทางธุรกิจและการเจรจาก่อน

เดนมาร์กมีวิสัยทัศน์ในระบบการเจรจาที่สามารถทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชนะ (Win-Win) ต่อการติดต่อการค้า และคาดหวังความเคารพและความไว้วางใจโดยปริยาย อย่างไรก็ดี แม้วิธีการของพวกเขาจะแสดงความเป็นมิตร นักธุรกิจชาวเดนมาร์สามารถแสดงการต่อรองอย่างหนักในระหว่างการเจรจา มีการเตรียมความพร้อมและสื่อสารความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการจัดการ ดังนั้นการนำข้อเสนอ ข้อตกลง หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอาจจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในระหว่างการเจรจาต่อรอง อีกทั้งชาวเดนมาร์มักชอบทำงานกับแนวคิดที่ว่า ข้อตกลงใดๆ จะไม่เป็นบทสรุปจนกว่าจะมีการเขียนและลงนามในสัญญา เป็นเครื่องชี้ทิศทางสู่เป้าหมายและเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติจึงถือว่าเป็นการยอมรับ


ของขวัญ

การให้ของขวัญสำหรับการทำธุรกิจไม่ใช่ธรรมเนียมในประเทศเดนมาร์กโดยทั่วไป แต่ในกรณีที่ได้รับเชิญไปบ้านส่วนตัวของผู้ร่วมธุรกิจ ของขวัญเล็กๆ ดอกไม้ (ห่อ) หรือไวน์รสเลิศจะได้รับการยอมรับ เนื่องจาก การทุจริตและการติดสินบนในประเทศนั้นมีระดับต่ำ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะอยู่ห่างการให้ของขวัญที่มีค่า ที่อาจมีนัยสำคัญหรือเป็นสินบน