การลงทุนจากต่างประเทศ


ในปี 2556 การลงทุนจากต่างประเทศในเดนมาร์กมีมูลค่า 487 พันล้านโครนเดนมาร์ก ประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดในเดนมาร์ก 5 อันดับแรกในปี 2556 ได้แก่ สวีเดน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ ในขณะที่เดนมาร์กออกไปลงทุนในต่างประเทศเป็นมูลค่า 1,058 พันล้านโครนเดนมาร์ก โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสวีเดน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี

(ที่มา : National Bank of Denmark)